Gå til hovedindhold

Hvad er radikalisering og ekstremisme?

Når en person udvikler stadigt mere ekstremistiske holdninger og handlinger kan man tale om radikalisering.

 • Læs op

Indhold

  Radikalisering er en udvikling mod ekstremisme
  Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.

  Det vil sige når en person forandrer sig i en yderligtgående retning, fra måske at være helt almindelig til at sympatisere med ekstremistiske idéer eller blive involveret i et ekstremistisk miljø.  

  Ekstremisme
  Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller forsøger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger, med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

  Ekstremisme kommer i mange former, og ekstremistiske bevægelser er under løbende forandring. De tager løbende emner som migration, globalisering, væbnede konflikter, klima, biodiversitet, dyrevelfærd, kønsidentiteter m.v. op i nye sammenhænge og behandler dem på nye måder, hvor de – direkte eller indirekte – søger at legitimere vold eller andre kriminelle handlinger.

  De væsentligste former for ekstremisme i Danmark er:

  • Ekstrem islamisme
  • Højreekstremisme
  • Venstreekstremisme

  Læs mere om radikalisering og ekstremisme på stopekstremisme.dk

  Sidst opdateret: 13. december 2023