Radikalisering er en udvikling mod ekstremisme
Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.

Det vil sige når en person forandrer sig i en yderligtgående retning, fra måske at være helt almindelig til at sympatisere med ekstremistiske idéer eller blive involveret i et ekstremistisk miljø.  

Ekstremisme
Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller forsøger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger, med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

Ekstremisme kommer i mange former, og ekstremistiske bevægelser er under løbende forandring. De tager løbende emner som migration, globalisering, væbnede konflikter, klima, biodiversitet, dyrevelfærd, kønsidentiteter m.v. op i nye sammenhænge og behandler dem på nye måder, hvor de – direkte eller indirekte – søger at legitimere vold eller andre kriminelle handlinger.

De væsentligste former for ekstremisme i Danmark er:

  • Ekstrem islamisme
  • Højreekstremisme
  • Venstreekstremisme

Læs mere om radikalisering og ekstremisme på stopekstremisme.dk