Gå til hovedindhold

Sådan håndterer vi din henvendelse

Her kan du læse om, hvordan vi behandlinger dine oplysninger, og hvordan vi følger op på din bekymring.

 • Læs op

Indhold

  Mulighed for anonymitet

  Du har mulighed for at være anonym, hvis du ønsker det. Ønsker du at være anonym, skal du nævne det som det første i samtalen og være opmærksom på ikke at give oplysninger om dig selv.

  Vi har tavshedspligt

  Det vil sige, at vi ikke videregiver oplysninger om dine eller andres personlige forhold til uvedkommende personer.

  Vi har notatpligt

  Det vil sige, at vi har pligt til at notere de oplysninger ned, som vi modtager, for derved at sikre en hensigtsmæssig opfølgning.

  Hvad gør vi når vi har talt med dig?

  Er der tale om en begrundet bekymring for, at en person kan være i risiko for at gøre skade på sig selv eller andre, kan vi henvise til en relevant myndighed eller sende din bekymring videre på dine vegne. Den relevante myndighed vil i langt de fleste tilfælde være infohuset, som er beskrevet neden for.

  I tilfælde hvor et barn eller en ungs trivsel og udvikling er i fare, kan underretning til de sociale myndigheder dog være den rette handlemulighed. Og ved en konkret mistanke, om at der er begået eller vil blive begået kriminelle handlinger, vil det være rigtigst at kontakte politiet.

  Det kriminalpræventive infohus-samarbejde følger op

  Infohusene er et lokalt kriminalpræventivt samarbejde mellem politi, kommuner og andre myndigheder, som findes over hele Danmark. De centrale aktører i infohusene er infohus-tovholdere fra politi og kommune, som arbejder med forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv.

  Formålet med infohus-samarbejdet er at sikre, at personer i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv identificeres rettidigt med henblik på forebyggelse.

  Sådan får personer i risiko hjælp

  I infohuset vil fagpersoner vurdere både ressourcer og risici hos den person, for hvem der er en bekymring. I de tilfælde, hvor det er relevant, følger myndighederne op med en indsats, der kan understøtte en positiv udvikling hos personen. Alt afhængig af personens behov kunne det for eksempel være mentorstøtte, psykologhjælp, hjælp til at komme i uddannelse eller andet, der kan hjælpe personen til at holde sig fri af risikoadfærd.

  Hvad angår de mest alvorlige bekymringer om ekstremisme, håndteres disse alene af politiet.

  Læs mere om infohusene og det forebyggende arbejde på stopekstremisme.dk

  Sidst opdateret: 13. december 2023